GENERAL DESCRIPTION


QUALITIES
DIMENSIONS
RECOMMENDED USE

Lengths (m) Widths (cm)

1. Superior (S)

4 sides clear. No red heart or knots.

0.30 - 0.90
.8 and up
Furniture parts, slats, solid wood panels (with continuous lamellas), stairs, handrails and rail-columns.
1.00 - 1.85
10 and up
2.15 - 3.35
12 and up

2. Superior One Face (S1F)

3 sides clear. Red heart or a few small knots allowed on the back side.Table tops, door frames, flooring, plinths, solid wood panels, furniture parts and stairs (generally speaking: items needing one face clear).
1.00 - 1.85 10 and up
2.15 - 3.35 12 and up

3. Superior Color (SC)

Healthy red heart on both sides; no knots.

0.30 - 0.90 .8 and up Solid beech wood furniture, floorings (natural or rustical), mouldings, slats, doors, windows, wood elements requiring colour (red heart).
1.00 - 1.85 10 and up
2.15 - 3.35 12 and up

4. Cabinet (CAB)

Knots on both sides. 1 knot/linear meter.
No red heart.

Solid finger-jointed wood panels, parquet, cabinet doors, solid wood chairs, frames, small furniture parts.
1.85 - 3.35 10 and up

5. Cabinet Custom Shop (CCS)

Red heart and knots on both (1 knot/linear meter).

Rustical or natural flooring and parquetry, upholstery frames, toys and small furniture parts, rail-columns.
1.85 - 3.35 10 and up

6. Color (C)

Red heart, core heart and knots on both sides (but geometrically well defined).

Upholstery frames and other products allowing colour.
1.85 - 3.35 10 and up

3 sides clear. Red heart or a few small knots allowed on the back side.

ANUNŢ

S.C. FOREX S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “CONSTRUIRE HOTEL SI STUDIO SPORT CU SALA DE EVENIMENTE” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Municipiul Brașov, str. Turnului nr. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbv.anpm.ro/noutati.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.
(Data publicării: 08.05.2018)